Som man kan se i dette Galleri, maler jeg billeder på forskellige måder:

Fabulerende realisme, Opstillinger & Draperier, Portrætter og Collagemalerier.

De forskellige udtryk er ikke resultatet af en udvikling fra én genre til en anden.

Jeg arbejder med dem skiftevis, fordi jeg finder det inspirende at skifte f.eks. mellem det strukturerede og gennemtegnede overfor det løse og improviserede.

Fabulerende realisme
Ved at sammenstille personer/ ting/ miljøer, der på et eller andet plan ikke passer sammen, forsøger jeg at fremkalde en mangetydig, drømmeagtig stemning, der gerne skulle invitere betragteren til selv at finde på en historie udfra sine egne associationer.

Indholdet er ikke bestemt på forhånd. Tit starter et maleri med et eller andet billede eller billedudsnit, jeg er blevet fascineret af. Det kan være et hvilket som helst billede: et klassisk maleri, et avisudklip…hvad som helst. Ud fra den kærne bliver billedet så til ved associationer og spontane indfald. Jeg kalder disse malerier "samplede", fordi de i høj grad er bygget op omkring citater fra andre(s) billeder.

Malerierne er altså ikke illustrationer af en eller anden ide eller filosofisk tanke og jeg har ikke en facitliste til betydningen.

Jeg ved ikke, hvad de betyder, jeg maler dem bare.

Opstillinger & Draperier
Opstillinger / Nature Morte er traditionelt noget af det første, man prøver, når man skal til at lære at male. Det er så enkelt og grundlæggende: at gengive tingene, man har foran sig, på papiret/lærredet. Men dette enkle udgangspunkt rummer samtidig muligheden for det sublime: når det lykkes at give tingene sjæl, gøre maleriet levende og give rum til fordybelse.

Draperier har jeg altid været fascineret af. Når det rytmiske spil af lys og skygge, af bakker og dale, går op og draperiet næsten fremstår som et organisk væsen.

Portrætter
Jeg arbejder ind imellem med portrætter - for det meste på bestilling.

Jeg starter med at fotografere modellen for - udfra disse fotos - at kunne aftale hvordan det færdige maleri skal se ud. Derudover skal jeg have modellen til at sidde stille, så jeg kan tegne vedkommende over ca 4-6 sessioner, som grundlag for maleriet. I alt beregner jeg normalt tre måneder til hele processen.

Collagemalerier
Min fremgangsmåde består i, at jeg klistrer en collage sammen, for derefter at male den væk igen.

Forstået på den måde, at jeg bliver ved med at male over, indtil jeg har glemt, hvad der oprindeligt kunne ses. Undervejs dukker der nye former frem, jeg kan arbejde videre med. Det kan minde lidt om at kigge på et terazzogulv og finde figurer og mønstre i den tilfældige fordeling af stenene i gulvet. Denne arbejdsmetode giver også rum til at afprøve alle mulige og umulige farvesammensætninger.